Uspješno završen projekat Evaluacija crvenog mulja u regionu Istočne i Jugoistočne Evrope RIS-RESTORE
Uspješno završen projekat Evaluacija crvenog mulja u regionu Istočne i Jugoistočne Evrope RIS-RESTORE

Javni događaj u Podgorici, u Agenciji za zaštitu životne sredine, 8. decembra 2022. godine, obilježio je uspješan završetak projekta “Evaluacija crvenog mulja u regionu Istočne i Jugoistočne Evrope” REIS - RESTORE. Finansiran od Evropskog instituta za inovacije i tehnologije, integrisanog dijela Evropskog  okvirnog programa za istraživanja i inovacije - Horizont Evropa, projekat je imao za cilj uspostavljanje samoodržive mreže partnera, koji su zainteresovani za ponovnu preradu crvenog mulja i ekstrakciju teških minerala koji sadrže vrijedne metale: REE- elemente rijetkih zemalja, Sc, Y, Hf, Zr i Ti.

Projekat je bio usmjeren na cijeli lanac vrijednosti Al i zatvaranje materijalnog kruga sa pripremom rješenja za evaluaciju ostataka crvenog mulja nakon odvajanja/ekstrakcije REE i SC, u građevinskom sektoru kao ulazni materijal za opeku, industriju cementa, zemljane radove.

Javni događaj u Podgorici, u Agenciji za zaštitu životne sredine, bio je  namijenjen kreatorima politika i zainteresovanim stranama, istakao je skriveni potencijal crvenog mulja i predstavio razvijena rješenja, rezultate i postignuća projekta RIS-RESTORE. Učesnici su se složili da trenutna situacija zahtijeva hitno rješenje i da će se rezultati projekta podijeliti sa kreatorima politika i da mogu da posluže kao polazni osnov za dalje odluke.

Panelisti na završnoj konferenciji su bili: prof. dr Mira Vukčević, Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore, doc. dr Ana Mladenovic, Nacionalni zavod za građevinarstvo Slovenije; dr Slobodan Radusinović, Zavod za geološka istraživanja Crne Gore; mr Gordana Đukanović, Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore i  dr Uroš Herlec, TH Mining.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.