Pozitivno ocijenjena tri projekta Metalurško-tehnološkog fakulteta 
Pozitivno ocijenjena tri projekta Metalurško-tehnološkog fakulteta 

Na Konkursu za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije pozitivno su ocijenjena tri projekta Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U naredne dvije godine (od 1. januara 2023. do 31. decembra 2024. godine) biće sufinansirani sljedeći projekti:

  1. Izrada visokovrijednosnih proizvoda recikliranjem otpada u industriji aluminijuma – saradnja Metalurško- tehnološkog fakulteta (rukovodilac projekta prof. dr Mira Vukčević) i Zavoda za gradbeništvo Slovenije ( rukovodilac projekta doc. dr Ana Mladenović). U okviru projekta biće finansiran duži boravak mladih istraživača u partnerskoj instituciji u Sloveniji.
  2. Novi kompleksi metala sa primjenom u medicini i poljoprivredi – saradnja Metalurško- tehnološkog fakulteta (rukovodilac projekta dr Željko Jaćimović) i Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani (rukovodilac projekta prof. dr Franc Perdih).
  3. Ugljenici izvedeni iz biomase kao anode u natrijum-jonskim baterijama – saradnja Metalurško- tehnološkog fakulteta (rukovodilac projekta prof. dr Veselinka Grudić) i Kemijskog inštituta u Ljubljani (rukovodilac projekta prof. dr Robert Dominko).Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.