Metalurško-tehnološki fakultet, 04.10.2017

Sporazum o saradnji sa Pivarom TrebjesaX

Sporazum o saradnji, praktičnoj nastavi i nagrađivanju najboljih studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta, krajem septembra potpisali su dekan Mira Vukčević i izvršni direktor Pivare "Trebjesa" D.O.O. Nikšić, Sanja Ćalasan.

„Kroz praktičan rad studenti će steći znanja i vještine potrebne za nesmetano uključivanje na tržište rada, kazala je dekanka MTF-a prof. dr Vukčević.

„Praktična nastava je obavezna za sve studente Univerziteta Crne Gore, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i aktima Univerziteta Crne Gore, objasnila je dekan Vukčević važnost prakse i praktičnog znanja.

Pivara „Trebjesa“ će u skladu sa dosadašnjom praksom i budućim opredjeljenjima u pravcu dobre saradnje, dodijeliti i novčane nagrade za školsku 2017/2018. godinu za tri najbolja studenta završne godine studijskog programa Zaštita životne sredine, kao priznanje za postignute rezultate i stimulans za nastavak školovanja na specijalkističkim studijama. Novčana vrijednost nagrade po studentu je 500 eura, dok je ukupni nagradni fond 1500 eura.