UNIVERZITET CRNE GORE METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET PODGORICA raspisuje konkursUNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA

 

r a s p i s u j e

K O N K U R S

 

  1. za honorarni angažman - STRUČNI SARADNIK, za studijsku 2022/23. godinu, za Oblast opšte i neorganske hemije, 1 izvršilac

 

Spisak predmeta na kojima će izvršilac izvoditi vježbe može se naći na Oglasnoj tabli i na WEB stranici Metalurško-tehnološkog fakulteta   http://www.ucg.ac.me/mtf/

Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte  uslove  propisane Zakonom.                               

Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove: visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII1nivo) odgovarajuće struke za određeni studijski program, 1 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa, Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, Cetinjski put bb.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 *Objava u dnevnom listu »Pobjeda«, 20.09.2022. godine         

Dokumenti

Broj posjeta : 163


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.