Metalurško-tehnološki fakultet, 26.03.2019

Konkurs za razmjenu za neki od univerziteta u okviru MARENOSTRUM konzorcijumaErasmus + konkurs za razmjenu za neki od univerziteta u okviru MARENOSTRUM konzorcijuma (grupa univerziteta u Portugaliji)

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu za neki od grupe univerziteta u okviru Mare Nostrum konzorcijuma u akademskoj  2018/2019 godini.

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko osoblje i administrativno osoblje fakulteta čije se studijske oblasti mogu naći na linku:

https://up.pt/marenostrum2018/courses

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo: akademsko i administrativno osoblje

Broj stipendija: 1 training

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 +2 dana za put)

VAŽNO: SVE POTREBNE INFOMACIJE MOŽETE NAĆI NA SAJTU:  https://up.pt/marenostrum2018/  , GDJE SE TAKOĐE PODNOSE SVA DOKUMENTA, ODNOSNO, DIREKTNO SE NA SAJTU POPUNJAVA APLIKACIONI FORMULAR, NAKON ČEGA MARENOSTRUM KONZORCIJUM BIRA KONAČNE KANDIDATE.

ROK ZA PRIJAVU: 31. mart 2019. (UKLJUČUJUĆI I TAJ DAN)