Metalurško-tehnološki fakultet, 16.05.2019

Informacija o predrokovimaDanas nam je proslijeđeno pismo prorektorice UCG prof. dr Đurđice Perović vezano za predrokove. U usmenoj komunikaciji, dekanu je pojasnjeno da se, za razliku od ranijih godina, više neće moći organizovati tzv. predrokovi za studente koji koriste program Work and Travel sa Amerikom. U skladu sa akademskim kalendarom ispiti počinju 27. maja. Datumi održavanja ispita se mogu mijenjati u konsultaciji sa svim studentima, ali kada se datum odredi, tada moraju polagati svi zainteresovani studenti. Ne mogu se organizovati dodatni predrokovi samo za studente koji putuju za Ameriku.

 

U prilogu objave je i dopis prorektorice.

Dokumenti

Broj posjeta : 179