Metalurško-tehnološki fakultet, 25.05.2020

Obavještenje za studente 

Poštovane kolege,

Svečana dodjela diploma u st. godini 2019/20 je bila predviđena za 15.april 2020.

Nažalost, zbog specifičnih epidemioloških mjera, svečana promocija dodjele diploma nije mogla biti održana na način na koji je održavana svih ranijih godina. Studenti će, naknadno, biti obaviješeteni o terminu dodjele diploma i nagrađivanju najboljih, u skladu sa preporukama NKT-a Crne Gore i specifičnim epidemiološkim mjerama. Pošto su diplome već odrađene, svi studenti koji to žele ili imaju potrebu za originalom diplome za potrebe nastavka studija van Crne Gore, zapošljavanja ili drugih potreba, istu mogu podići u studentskoj službi MTF-a. Visina naknade za podizanje diplome je propisana odlukom Upravnog odbora UCG-a.

Detaljnije o odluci UCG-a na sledećem linku.

Broj posjeta : 273