Prirodno-matematički fakultet, 13.05.2018

Terimin za prezentaciju seminarskih radova i popravnog kolokvijumaTermin za prezentaciju prepostalih seminarskih radova je ponedeljak u 11h.

Popravni kolokvijum će početi u 11h 45min.