Prirodno-matematički fakultet, 14.05.2018

Raspored polaganja testaPrva grupa 9h                                      Druga grupa 10h

1.Jelena Rakojević                                         1.Predrag Ralević

2.Ida Huremović                                            2.Ana Mušikić

3.Ermina Rujević                                           3.Milena Marković

4.Tamara Mitrović                                         4.Bojana Peković

5.Svetlana Radičević                                      5.Ana Manović

6.Aleksa Popović                                           6.Saša Lozo

7.Bogdan Radulović                                      7.Nikola Dragović

8.Isidora Minić                                               8.Mona Čičić

9.Nikolina Milić                                             9.Marija Subotić

10.Marijana Jaramaz                                     10.Marko Kovačević

11.Vanja Drašković                                       11.Nikolina Krlović

12.Vesna Mučalica                                        12.Nina Bošković

13.Milica Janjušević                                      13.Grubović Violeta

14.Marina Vučinić                                         14.Aleksandar Mijović

15.Vesna Joksović                                         15.Stefan Račić

16.Svetlana Perović                                       16.Melisa Maloković

17. Zečević Milica                                           17.Azemina Bektešević