Muzička akademija, 12.12.2017

Paštrovska muzička tradicija  - crnogorski muzički jezikPaštrovska muzička tradicija  - crnogorski muzički jezik

U organizaciji društva za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, u periodu od 5.-11. decembra 2017. realizovan je projekat  „Etno –lab“, istraživanje muzičke i plesne tradicije Paštrovića. Projekat ima za cilj istraživanje, afirmaciju, izdavaštvo i popularizaciju kulturne baštine paštrovskog i budvanskog kraja. Pored eminentnih domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti etnomuzikologije, etnologiji, antropologije i etnokoreologije, u projektu je učestvovala i docent Muzičke akademije dr Vedrana Marković,  koja je održala predavanje na temu  Paštrovska muzička tradicija  - crnogorski muzički jezik kao polazište početne muzičke nastave. U svom predavanju Markovićeva objašnjava na koji način  crnogorski muzički jezik, a u okviru njega i paštrovska muzička tradicija, treba da bide korišćen u muzičkoj nastavi, te kako tradicionalni muzički jezik funkcioniše kao polazište početne muzičke nastave.