Muzička akademija, 13.12.2018

Profesor Senad Gačević dobitnik "Oktoih" nagradeX

Redovni profesor Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore Senad Gačević dobitnik je državne nagrade „Oktoih“ za 2018. godinu, pored Slavice Leković, profesorice razredne nastave u JU OŠ „Oktoih“, Podgorica.

Nagrada „Oktoih“ dodjeljuje se građaninu Crne Gore ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kao i učeničkog i studentskog standarda.

Profesor Senad Gačević u posljednje dvije decenije predstavlja jednu od najupečatljivijih figura muzičkog i kulturnog života uopšte u Crnoj Gori. Rezultati njegovog rada kao muzičkog pedagoga, kompozitora, organizatora muzičkog života, rukovodioca institucija, nosioca raznih inicijativa u okviru građanskog društva, predstavljaju trajne vrijednosti muzičke i kulture uopšte i pedagogije kod nas. Važan je njegov angažman i doprinos u razvoju civilnog građanskog društva u Crnoj Gori.

Dobitnik je i  nagrade Udruženja kompozitora Crne Gore u kategoriji kamerna muzika za kompoziciju „Stilske vježbe“ za duvački kvintet ( 1986.), nagrade iz Fonda Petra Vukčevića Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (1993.) i  Nagrade oslobođenja Podgorice „19. decembar“ ( 2002.).

Njegova biografija je dostupna na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/16852/objava/1   

Ovu odluku u skladu sa Zakonom o državnim nagradama donio je Žiri za dodjelu Državne nagrade „Oktoih“ u sastavu: Zoja Bojanić-Lalović, predsjednica, prof. dr Marko Camaj, član, Mubera Kurpejović, članica, Ljiljana Krivokapić, članica i Mijajlo Đurić, član.

Žiriju za dodjelu Državne nagrade „Oktoih“ dostavljeni su prijedlozi za 8 ustanova i 10 pojedinaca.

Državnu nagradu „Oktoih“, koja se sastoji od plakete, diplome i novčanog dijela dobitnicima će svečano uručiti ministar prosvjete dr Damir Šehović 17. januara 2019. godine u Vili „Gorica“ sa početkom u 10 sati.