Muzička akademija, 25.12.2018

Bojan Ćumurović, najbolji student Muzičke akademijeX

O putu do uspjeha, zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa Bojanom Ćumurovićem, najboljim studentom Muzičke akademije (9.76) za tekuću studijsku godinu.

 

UCG: Proglašeni ste za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu, šta za vas predstavlja ova nagrada?

Ćumurović: Pripala mi je čast da u svojoj generaciji budem proglašen za najboljeg studenta Muzičke akademije, pa samim tim što je nagrađen dosadašnji trud i zalaganje za sopstveno usavršavanje, ova nagrada mi daje motivaciju da dalje nastavim istim korakom.

 

UCG: Koliko je odricanja bilo potrebno da bi se postigao navedeni uspjeh?

Ćumurović: Odricanje nije bilo veliko. Uvek dajem najviše od sebe, jer želim da radim na sebi i svom profesionalnom usavršavanju. U tom pogledu sam bio motivisan, a ocene su "dolazile" same od sebe.

 

UCG: Kojim aktivnostima na fakultetu ste se bavili i koliko mislite da su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina? 

Ćumurović: Koncerti, festivali, brojna takmičenja i nagrade, kao i masterclass-ovi kod cenjenih profesora, na kojima sam svirao, su mi u velikoj meri pomogli da steknem znanja i veštine koje odlikuju profesionalnog izvođača, što je veoma bitno za profesiju kojom se bavim.

 

UCG: Šta je za vas predstavljalo motivaciju tokom studija?

Ćumurović: Pored toga što imam motivaciju da radim na sebi i da se dalje usavršavam u profesionalnom smislu, velike zasluge za moje motivisanje pripadaju profesoru klarineta Petru Gariću. Kada pored sebe imate ovakvog profesora svi problemi su rešivi, a on uvek nađe način da motiviše svoje studente.

 

UCG: Koje zadatke i ciljeve ste postavili sebi za predstojeći period, u domenu profesionalnog usavršavanja?

Ćumurović: Imam zadatak da završim osnovne studije na Cetinju i do kraja istih da se usavršim koliko je to moguće. Nakon osnovnih studija cilj mi je da nastavim studije u inostranstvu i da sarađujem sa najboljim profesorima u "svetu klarineta" . Voleo bih da upišem magistarske studije u Gracu, jer mislim da bi mi se nakon toga stvorile neke poslovne ponude ka kojim težim, a to je rad u simfonijskom orkestru i solistička karijera.

 

UCG: Koju poruku biste poslali generacijama koje će se u budućnosti opredijeliti za vaš fakultet?

Ćumurović: Budućim generacijama koje žele da upišu Muzičku akademiju savetujem da sebi postave najviše ciljeve i da ne odustaju od njih, da rade na sebi i svom obrazovanju, strpljivo, bez gubljenja vere i motivacije, a na kraju, uspeh je zagarantovan.