Muzička akademija, 20.12.2017

Počele prijave za učešće na festivalu "Nei suoni dei luoghi"Obavještavaju se studenti da su počele prijave za nastup na međunarodnom festivalu "Nei suoni dei luoghi". Prijavu sa traženim dokumentima, u jednom pdf fajlu neophodno je poslati najkasnije   do 22. januara na mail bojan.m@ac.me

Aplikaciona forma je u nastavku. 

Repertoar za audiciju uključuje minimum dvije kompozicije iz različtih epoha u trajanju ne preko 15 minuta. 

 

Dokumenti