Muzička akademija

RASPORED ISPITA- JUNSKI ROK 2022
MUZIČKA AKADEMIJA- 

MUZIČKA AKADEMIJA- JUNSKI ISPITNI ROK 2022

 

 

I godina Bachelor

II godina Bachelor

I  II godinaBachelor

I  godina Master i spec.

30/5/2022

 

 

Ponedeljak

 

Engleski jezik IV-

11:00h

 

 

31/5/2022

Utorak

                                

 

 

 

01/6/2022

 

 

Srijeda

Solfeđo II OMP -

09:00 pismeni,

10:00 usmeni

Solfeđo IV OMP –

10:00 pismeni

Metodika solfeđa

VI OMP - 13:30

Psihologija II - 10h

 

 

Solfeđo II IU –

09:30 pismeni,

11:00 usmeni

Solfeđo IV IU –

10:30 pismeni

 

 

02/6/2022

Četvrtak

 

Solfeđo IV OMP –

09:00 usmeni

Solfeđo VI OMP - 

09:00 pismeni,

11:00 usmeni

 

 

 

 

Solfeđo IV IU –

09:30 usmeni

Solfeđo VI IU -       

09:30 pismeni,

12:00 usmeni

 

03/6/2022

Petak

 

 

 

  Snimanje i montaža zvuka II – 10h

Muzička tehnologija II- 10h

 

Klavirski praktikum II –

10h

        Klavirski praktikum IV –10h

   Klavirski praktikum VI – 10h

 

Gitara II-

10h

Gitara IV-

10h

Gitara VI-

10h

Gitara II-

10h

 

Harmonika II –

12h

Harmonika IV–

12h

Harmonika VI–

12h

Harmonika II–

12h

 

04/6/2022

Subota

 

 

 

 

05/6/2022

       Nedjelja

06/6/2022

Ponedeljak

Engleski jezik II-8.30h

 

 

 

07/6/2022

Utorak

Duvački instrumenti II- 11h

Duvački instrumenti IV- 11h

Duvački instrumenti VI- 11h

Duvački instrumenti II-

11h

08/6/2022

Srijeda

 

 

 

 

 

09/6/2022

Četvrtak            

Razvoj

muzičkih

 instrumenata i istorijat  izvođaštva II

10.00h

(Jelena Bogojević)

Razvoj

muzičkih

 instrumenata i istorijat  izvođaštva IV

10.00h

(Jelena Bogojević)

   Metodika nastave OMO II -  12.00h

 

Metodika OMO II -11.00h

 

 

 

 

Metodika nastave   Instrumenta II

-13.30h

  (prof. Jelena Bogojević)

10/6/2022

Petak

 

 

 

 

11/6/2022

Subota

Analiza muzičkog djela II

11.30h

Analiza muzičkog

djela VI - 13:15h

     Analiza muzičkog djela VI - 15:00h

Aranžiranje II - 13:15h

12/1/2022

Nedjelja

 

13/6/2022

Ponedeljak

Muzički oblici II OMP –

10:00

pismeni

Muzički oblici IV OMP-

10:00

pismeni

 

 

Muzički oblici  II  OMP –

13:00

usmeni

   Muzički oblici IV OMP - 14:00

usmeni

     Muzički oblici VI OMP - 15:00

usmeni

 

14/6/2022

Utorak

Kontrapunkt  II OMP –

09:00

pismeni

Kontrapunkt IV OMP

09:00

pismeni

Pedagogija II- 14h

 

Kontrapunkt II OMP –

10:30

usmeni

Kontrapunkt IV OMP –

11:30

usmeni

 

 

Klavir II– 10h

Klavir IV– 10h

Klavir VI – 10h

Klavir II– 10h

Razvoj instrumenta

i izvođaštva II- 9h

Prof. Krkeljic

Razvoj instrumenta i izvođaštva IV 11h

Prof. Krkeljic

Metodika nastave II 14h

Prof. Krkeljic

Metodika nastave I 14h

Prof. Krkeljic

15/6/2022

Srijeda

Harmonija II OMP –

09:00 pismeni

Harmonija IV OMP –

 09:00 pismeni

Harmonija VI OMP –

10:30 pismeni

Psihologija I - 10h

 

Harmonija II OMP –

13:00 usmeni

Harmonija IV OMP –

14:00 usmeni

Harmonija VI OMP –

15:00 usmeni

 

16/6/2022

Četvrtak

Engleski jezik II- 10:40h

Engleski jezik IV-

14:00h

 Metodika solfeđa III OMP - 09:00

 

17/6/2022

Petak

Solfeđo II OMP –

09:00 pismeni,

10:00 usmeni

Solfeđo IV OMP – 

10:00 pismeni,

11:30 usmeni

Solfeđo VI OMP –

10:00 pismeni,

13:00 usmeni

 

 

 

Solfeđo II IU –

 09:30 pismeni,

10:30 usmeni

Solfeđo IV IU –

10:30 pismeni,

12:00 usmeni

Solfeđo VI IU –

11:30 pismeni,

14:00 usmeni

 

18/6/2022

Subota

Istorija muzike II-

9h

Istorija muzike IV-

9h

Istorija muzike VI-

9h

Analiza stilova II-

9h

19/6/2022

Nedjelja

 

20/6/2022

Ponedeljak

Kamerna muzika  II -

10h

Prof. Lekić i Popović

Kamerna muzika IV-

10h

Prof. Lekić i Popović

Kamerna muzika VI- 10h Prof. Lekić i Popović

Kamerna muzika II-

10h

Prof. Lekić i Popović

Korepeticija II – 15h

Korepeticija IV – 15h

Korepeticija VI – 15h

Korepeticija II – 15h

21/6/2022

Utorak

     Razvoj muzičkih instrumenata

i istorijat

Izvođaštva II - 10.00h (Jelena Bogojević)

Razvoj muzičkih

iinstrumenata i istorijat

Izvođaštva II - 11.00h (Jelena Bogojević)

   Metodika nastave OMO II -  12.00h

 

Metodika OMO II -11.00h

 

 

 

 

 

 

Metodika nastave

Instrumenta II – 13.30h

        (prof. Jelena Bogojević)

22/6/2022

Srijeda

Analiza muzičkog djela II

11.30h

Analiza muzičkog

djela VI - 13:15h

      Analiza muzičkog djela VI - 15:00h

Aranžiranje II

13:15h

23/6/2022

Četvrtak

Gudački instrumenti II- 12h

Gudački instrumenti IV- 12h

Gudčki instrumenti VI- 12h

Gudački instrumenti II- 12h

24/6/2022

Petak

 

 

 

    Snimanje i montaža zvuka II – 10h

Muzička tehnologija II- 10h

25/6/2022

Subota

 

 

 

 

26/6/2022

Nedjelja

 

27/6/2022

Ponedeljak

Muzički oblici II OMP - 10:00 pismeni

      Muzički oblici IV  OMP- 10:00 pismeni

 

      Metodologija naucnog rada II- 9h

 

 

Muzički oblici II OMP - 13:00 usmeni

  Muzički oblici IV OMP -14:00 usmeni

   Muzički oblici VI OMP-14:00 usmeni

 

28/6/2022

Utorak

Kontrapunkt II OMP - 09:00 pismeni 

Kontrapunkt IV OMP

09:00 pismeni

Pedagogija II- 14h  

      Metodologija naucnog rada II- 9h

Kontrapunkt II OMP - 10:30 usmeni

Kontrapunkt IV OMP

09:00 pismeni

 

 

 

 

 

 

29/6/2022

Srijeda

Duvački instrumenti II-

11h

     Duvački instrumenti IV-

11h

     Duvački instrumenti VI- 11h

     Duvački instrumenti II- 11h

Harmonija II OMP –

09:00 pismeni

Harmonija IV OMP –

09:00 pismeni

Harmonija VI OMP –

10:30 pismeni

 

Harmonija II OMP –

13:00 usmeni

Harmonija IV OMP –

14:00 usmeni

Harmonija VI OMP –

15:00 usmeni

 

30/6/2022

Četvrtak

 

 

 

      Metodologija naucnog rada II- 9h

Korepeticija II – 15h

Korepeticija IV – 15h

Korepeticija VI – 15h

Korepeticija II – 15h

01/7/2022

Petak

Kamerna muzika II- 10h

Prof. Lekić i Popović

Kamerna muzika IV- 10h

Prof. Lekić i Popović

Kamerna muzika VI- 10h Prof. Lekić i Popović

 

     Metodologija naucnog rada II- 9h OMP

Kamerna muzika I- 10h

Prof. Lekić i Popović

02/7/2022

Subota

Istorija muzike II-9h

Istorija muzike IV- 9h

Istorija muzike VI-9h

Analiza stilova II-9h

03/7/2022

         Nedelja

04/7/2022

Ponedeljak

Gudački instrumenti II- 12h

   Gudački instrumenti IV- 12h

    Gudčki instrumenti VI-

12h

Gudački instrumenti II-

12h

05/7/2022

Utorak

Gitara II-

10h

Gitara IV-

10h

Gitara VI-

10h

Gitara II-

10h

 

 

Harmonika II –

12h

Harmonika IV–

12h

Harmonika VI–

12h

Harmonika II–

12h

06/7/2022

Srijeda

Razvoj instrumenta

i izvođaštva II- 9h

Prof. Krkeljic

Razvoj instrumenta i izvođaštva IV 11h

Prof. Krkeljic

    Metodika nastave II

14h

Prof. Krkeljic

Metodika nastave II 14h

Prof. Krkeljic

Klavir II– 10h

Klavir IV– 10h

Klavir VI – 10h

Klavir II– 10h

07/7/2022

Četvrtak

Klavirski praktikum II –

10h

       Klavirski praktikum II –

10h

       Klavirski praktikum II – 10h

Klavirski praktikum II –

10h

08/7/2022

Petak

 

 

 

 

 

12/7/2022 - VERIFIKACIJA OCJENA

  • Za predmete sa 3 i manje studenta koji poha]aju nastavu u toku semestra, termin ispita se dodgovara sa mentorom vodeći se Pravilima studiranja na osnovnim studijama

 

 

 

 

 

I godina Bachelor

II godina Bachelor

I  II godinaBachelor

I  godina Master i spec.

30/5/2022

 

 

Ponedeljak

 

Engleski jezik IV-

11:00h

 

 

31/5/2022

Utorak

                                

 

 

 

01/6/2022

 

 

Srijeda

Solfeđo II OMP -

09:00 pismeni,

10:00 usmeni

Solfeđo IV OMP –

10:00 pismeni

Metodika solfeđa

VI OMP - 13:30

Psihologija II - 10h

 

 

Solfeđo II IU –

09:30 pismeni,

11:00 usmeni

Solfeđo IV IU –

10:30 pismeni

 

 

02/6/2022

Četvrtak

 

Solfeđo IV OMP –

09:00 usmeni

Solfeđo VI OMP - 

09:00 pismeni,

11:00 usmeni

 

 

 

 

Solfeđo IV IU –

09:30 usmeni

Solfeđo VI IU -       

09:30 pismeni,

12:00 usmeni

 

03/6/2022

Petak

 

 

 

  Snimanje i montaža zvuka II – 10h

Muzička tehnologija II- 10h

 

Klavirski praktikum II –

10h

        Klavirski praktikum IV –10h

   Klavirski praktikum VI – 10h

 

Gitara II-

10h

Gitara IV-

10h

Gitara VI-

10h

Gitara II-

10h

 

Harmonika II –

12h

Harmonika IV–

12h

Harmonika VI–

12h

Harmonika II–

12h

 

04/6/2022

Subota

 

 

 

 

05/6/2022

       Nedjelja

06/6/2022

Ponedeljak

Engleski jezik II-8.30h

 

 

 

07/6/2022

Utorak

Duvački instrumenti II- 11h

Duvački instrumenti IV- 11h

Duvački instrumenti VI- 11h

Duvački instrumenti II-

11h

08/6/2022

Srijeda

 

 

 

 

 

09/6/2022

Četvrtak            

Razvoj

muzičkih

 instrumenata i istorijat  izvođaštva II

10.00h

(Jelena Bogojević)

Razvoj

muzičkih

 instrumenata i istorijat  izvođaštva IV

10.00h

(Jelena Bogojević)

   Metodika nastave OMO II -  12.00h

 

Metodika OMO II -11.00h

 

 

 

 

Metodika nastave   Instrumenta II

-13.30h

  (prof. Jelena Bogojević)

10/6/2022

Petak

 

 

 

 

11/6/2022

Subota

Analiza muzičkog djela II

11.30h

Analiza muzičkog

djela VI - 13:15h

     Analiza muzičkog djela VI - 15:00h

Aranžiranje II - 13:15h

12/1/2022

Nedjelja

 

13/6/2022

Ponedeljak

Muzički oblici II OMP –

10:00

pismeni

Muzički oblici IV OMP-

10:00

pismeni

 

 

Muzički oblici  II  OMP –

13:00

usmeni

   Muzički oblici IV OMP - 14:00

usmeni

     Muzički oblici VI OMP - 15:00

usmeni

 

14/6/2022

Utorak

Kontrapunkt  II OMP –

09:00

pismeni

Kontrapunkt IV OMP

09:00

pismeni

Pedagogija II- 14h

 

Kontrapunkt II OMP –

10:30

usmeni

Kontrapunkt IV OMP –

11:30

usmeni

 

 

Klavir II– 10h

Klavir IV– 10h

Klavir VI – 10h

Klavir II– 10h

Razvoj instrumenta

i izvođaštva II- 9h

Prof. Krkeljic

Razvoj instrumenta i izvođaštva IV 11h

Prof. Krkeljic

Metodika nastave II 14h

Prof. Krkeljic

Metodika nastave I 14h

Prof. Krkeljic

15/6/2022

Srijeda

Harmonija II OMP –

09:00 pismeni

Harmonija IV OMP –

 09:00 pismeni

Harmonija VI OMP –

10:30 pismeni

Psihologija I - 10h

 

Harmonija II OMP –

13:00 usmeni

Harmonija IV OMP –

14:00 usmeni

Harmonija VI OMP –

15:00 usmeni

 

16/6/2022

Četvrtak

Engleski jezik II- 10:40h

Engleski jezik IV-

14:00h

 Metodika solfeđa III OMP - 09:00

 

17/6/2022

Petak

Solfeđo II OMP –

09:00 pismeni,

10:00 usmeni

Solfeđo IV OMP – 

10:00 pismeni,

11:30 usmeni

Solfeđo VI OMP –

10:00 pismeni,

13:00 usmeni

 

 

 

Solfeđo II IU –

 09:30 pismeni,

10:30 usmeni

Solfeđo IV IU –

10:30 pismeni,

12:00 usmeni

Solfeđo VI IU –

11:30 pismeni,

14:00 usmeni

 

18/6/2022

Subota

Istorija muzike II-

9h

Istorija muzike IV-

9h

Istorija muzike VI-

9h

Analiza stilova II-

9h

19/6/2022

Nedjelja

 

20/6/2022

Ponedeljak

Kamerna muzika  II -

10h

Prof. Lekić i Popović

Kamerna muzika IV-

10h

Prof. Lekić i Popović

Kamerna muzika VI- 10h Prof. Lekić i Popović

Kamerna muzika II-

10h

Prof. Lekić i Popović

Korepeticija II – 15h

Korepeticija IV – 15h

Korepeticija VI – 15h

Korepeticija II – 15h

21/6/2022

Utorak

     Razvoj muzičkih instrumenata

i istorijat

Izvođaštva II - 10.00h (Jelena Bogojević)

Razvoj muzičkih

iinstrumenata i istorijat

Izvođaštva II - 11.00h (Jelena Bogojević)

   Metodika nastave OMO II -  12.00h

 

Metodika OMO II -11.00h

 

 

 

 

 

 

Metodika nastave

Instrumenta II – 13.30h

        (prof. Jelena Bogojević)

22/6/2022

Srijeda

Analiza muzičkog djela II

11.30h

Analiza muzičkog

djela VI - 13:15h

      Analiza muzičkog djela VI - 15:00h

Aranžiranje II

13:15h

23/6/2022

Četvrtak

Gudački instrumenti II- 12h

Gudački instrumenti IV- 12h

Gudčki instrumenti VI- 12h

Gudački instrumenti II- 12h

24/6/2022

Petak

 

 

 

    Snimanje i montaža zvuka II – 10h

Muzička tehnologija II- 10h

25/6/2022

Subota

 

 

 

 

26/6/2022

Nedjelja

 

27/6/2022

Ponedeljak

Muzički oblici II OMP - 10:00 pismeni

      Muzički oblici IV  OMP- 10:00 pismeni

 

      Metodologija naucnog rada II- 9h

 

 

Muzički oblici II OMP - 13:00 usmeni

  Muzički oblici IV OMP -14:00 usmeni

   Muzički oblici VI OMP-14:00 usmeni

 

28/6/2022

Utorak

Kontrapunkt II OMP - 09:00 pismeni 

Kontrapunkt IV OMP

09:00 pismeni

Pedagogija II- 14h  

      Metodologija naucnog rada II- 9h

Kontrapunkt II OMP - 10:30 usmeni

Kontrapunkt IV OMP

09:00 pismeni

 

 

 

 

 

 

29/6/2022

Srijeda

Duvački instrumenti II-

11h

     Duvački instrumenti IV-

11h

     Duvački instrumenti VI- 11h

     Duvački instrumenti II- 11h

Harmonija II OMP –

09:00 pismeni

Harmonija IV OMP –

09:00 pismeni

Harmonija VI OMP –

10:30 pismeni

 

Harmonija II OMP –

13:00 usmeni

Harmonija IV OMP –

14:00 usmeni

Harmonija VI OMP –

15:00 usmeni

 

30/6/2022

Četvrtak

 

 

 

      Metodologija naucnog rada II- 9h

Korepeticija II – 15h

Korepeticija IV – 15h

Korepeticija VI – 15h

Korepeticija II – 15h

01/7/2022

Petak

Kamerna muzika II- 10h

Prof. Lekić i Popović

Kamerna muzika IV- 10h

Prof. Lekić i Popović

Kamerna muzika VI- 10h Prof. Lekić i Popović

 

     Metodologija naucnog rada II- 9h OMP

Kamerna muzika I- 10h

Prof. Lekić i Popović

02/7/2022

Subota

Istorija muzike II-9h

Istorija muzike IV- 9h

Istorija muzike VI-9h

Analiza stilova II-9h

03/7/2022

         Nedelja

04/7/2022

Ponedeljak

Gudački instrumenti II- 12h

   Gudački instrumenti IV- 12h

    Gudčki instrumenti VI-

12h

Gudački instrumenti II-

12h

05/7/2022

Utorak

Gitara II-

10h

Gitara IV-

10h

Gitara VI-

10h

Gitara II-

10h

 

 

Harmonika II –

12h

Harmonika IV–

12h

Harmonika VI–

12h

Harmonika II–

12h

06/7/2022

Srijeda

Razvoj instrumenta

i izvođaštva II- 9h

Prof. Krkeljic

Razvoj instrumenta i izvođaštva IV 11h

Prof. Krkeljic

    Metodika nastave II

14h

Prof. Krkeljic

Metodika nastave II 14h

Prof. Krkeljic

Klavir II– 10h

Klavir IV– 10h

Klavir VI – 10h

Klavir II– 10h

07/7/2022

Četvrtak

Klavirski praktikum II –

10h

       Klavirski praktikum II –

10h

       Klavirski praktikum II – 10h

Klavirski praktikum II –

10h

08/7/2022

Petak

 

 

 

 

 

12/7/2022 - VERIFIKACIJA OCJENA

  • Za predmete sa 3 i manje studenta koji poha]aju nastavu u toku semestra, termin ispita se dodgovara sa mentorom vodeći se Pravilima studiranja na osnovnim studijama

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 146

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.