Muzička akademija, 11.07.2019

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA INSTRUMENT 11.7.2019.REZULTAT PRIJEMNOG ISPITA - INSTRUMENT

NA STUDIJSKOM PROGRAMU – IZVOĐAČKE UMJETNOSTI

JUL, 2019.

 

INSTRUMENT

 

KANDIDAT

OCJENA

 1.Gajić Marija - Klavir

5

 2. Pešić Ljubica - Klavir

2

 3. Franeta Ksenija - Flauta

4

 4. Nikolić Andrea - Truba

3

 5. Lipovića Žunja - Flauta

5

 6. Lukić Ksenija - Viola

3

7. Jaramaz Milena - Violina

5

8. Obrenović Lana - Violončelo

3

 

 

9. Rovčanin Danijel - Klarinet

1

10. Kovačević David - Harmonika

1

 11. Pilica Emil - Harmonika

1

12. Mema Ersa - Flauta

1

13. Raković Milijan - Harmonika

1

 

 

NAPOMENA: Kandidati zaključno sa brojem 8. su stekli pravo daljeg polaganja prijemnih ispita.

Kandidati koji su na prijemnom ispitu ocijenjeni negativnom ocjenom (1) nemaju pravo daljeg polaganja prijemnih ispita (od rednog broja 9. zaključno sa 13.)

Broj posjeta : 980