Muzička akademija, 21.09.2020

PRIJAVA MAGISTARSKE TEZE - MUZIČKA AKADEMIJAPostupak predlaganja i prijave maste teze je regulisan čl.15 i čl.16 Pravila studiranja na master studijama i čl.21. i čl.22 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama. Navedeni pravilnici su dostupni na https://www.ucg.ac.me/objava/blog/6/objava/3716-pravilnici-uputstva-povelje-poslovnici

Prilikom prijavljivanja teme Komisiji za postdiplomske studije potrebno je koristiti formular koji se može preuzeti ovdje:

 

Dokumenti

Broj posjeta : 168