Biotehnički fakultet

Prezentacija rezultata projekta LOVCENBiotehnički fakultet, Univerziteta Crne Gore organizovaće od 6. do 8. novembra završni skup, odnosno završne sastanke i okrugli sto povodom kraja međunarodnog partnerskog projekta – "Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenositi u Crnoj Gori - LOVCEN"

Svi sastanci biće održani na Biotehničkom fakultetu, osim okruglog stola, na temu “Komarci - prenosioci i izazivači bolesti”, koji će biti održan 7. novembra, u 11 sati, u zgradi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

U toku trajanja skupa na prvom spratu, u holu, Biotehničkog fakulteta biće postavljene izložbe “Vektori i Bolesti” i “LOVCEN Projekat”.

Predstavnici medija su pozvani da izvještavaju sa svih događaja sa Agende završnog skupa Projekta u prilogu.

Komarci prenosioci i njima prenosive bolesti su rastuća prijetnja Evropi, i to prijetnja čiji je uticaj teško predvidjeti. Najbolji način prevencije i kontrole bolesti je kontrola samih komaraca, što zahtijeva međunarodnu naučnu saradnju.

 Više informacija o LOVCEN projektu i njegovoj prezentaciji možete pročitati u Opisu projekta, u prilogu. 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print