Biotehnički fakultet

Važno obavještenje za studente jednogodišnjih i dvogodišnjih master studija
Važno obavještenje za studente jednogodišnjih i dvogodišnjih master studija

Obavještavaju se studenti jednogodišnjih i dvogodišnjih master studija da  prijavu teme master rada trebaju raditi na novim obrascima koje je usvojio Odbor za monitoring master studija

Donijeta su nova Pravila, kojima se regulišu jednogodišnje i dvogodišnje master studije,  pa je Odbor, u skladu sa tim, sačinio dva formulara, koja se mogu naći na sajtu Univerziteta, stranici Centra za unapređenje kvaliteta, na sljedećem linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1015/objava/29849

Frmulari se mogu naći i na web stanici fakulteta u dokumentima.

Broj posjeta : 393