Biotehnički fakultet

Rektorat ukazao podršku inicijativama i viziji budućeg razvoja Biotehničkog fakulteta
Vršilac funkcije rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović je sa prorektorkom prof. dr Sanjom Peković posjetio juče, 5. maja 2021. godine, Biotehnički fakultet UCG.

U razgovoru sa dekankom Biotehničkog fakulteta prof. dr Božidarkom Marković, prodekanima prof. dr Zoranom Jovovićem, prof. dr Sanjom Radonjić, prof. dr Snježanom Hrnčić i rukovodiocem studijskog programa Biljna proizvodnja prof. dr Nedeljkom Latinovićem, Vršilac funkcije rektora i Prorektorka su upoznati sa redovnim aktivnostima koje Fakultet realizuje u domenu nastave, nauke i istraživanja i realizacijom velikog broja budžetskih programa za potrebe Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

Pored toga, dekanka je ukazala i na veoma složenu organizacionu strukturu Biotehničkog fakulteta, razvojne planove i izazove sa kojima se Fakultet suočava. Ukazano je na dosadašnje rezlutate na poboljšanju infrastrukturnih kapaciteta u Podgorici i Baru,  kao i na Oglednom imanju u Lješkopolju. Bilo je riječi i o mogućnostima što boljeg korišćenja nastavnih i administrativnih resursa, potrebe za  angažovanjem saradnika u nastavi, ali i dodatnim adaptacijama postojećeg prostora, naročito u Bijelom Polju.

Na sastanku je bilo riječi o izgradnji Nacionalne referentne laboratorije za zaštitu bilja koja se finansira sredstvima Svjetske banke i neophodnosti adaptacije vinopodruma na imanju u Lješkopolju.  

Vršilac funkcije rektora prof. dr Vladimir Božović i prorektorka prof. dr Sanja Peković su informisani da se sljedeće godine obilježava veliki jubilej, 85 godina postojanja Biotehničkog fakulteta, naslednika Poljoprivrednog/Biotehničkog instituta, odnosno Ogledne stanice za mediteranske kulture, osnovane 1937. godine u Baru.

Rektor je dao punu podršku izloženom konceptu budućeg razvoja Fakulteta i iskazao spremnost da u mjeri mogućeg podrži navedene inicijative.

Dokumenti

Broj posjeta : 372