Biotehnički fakultet

Dodatni "korona rok" 27. - 29.09.2021.
Dodatni "korona rok" 27. - 29.09.2021.

Obavještavaju se studenti, koji usljed obolijevanja od korona virusa ili samoizolacije u toku septembarskog ispitnog roka nisu mogli pristupiti ispitima, da ako žele polagati ispite koje su propustili, dostave dokaze o spriječenosti izlaska na ispit. Dokaze (pozitivan rezultat testa ili rješenje o samoizolaciji) trebaju dostaviti prodekanu za nastavu i predmetnim nastavnicima zaključno sa 24.09.2021. Uz dokaz trebaju navesti koje ispite žele polagati. Propuštene ispite studenti će moći polagati u terminu od 27.09. do 29.09.2021.

Broj posjeta : 297