Studenti u posjeti vinarijama
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Studenti master studija studijskih programa: Bezbjednost hrane i Vinogradarstvo, voćarstvo i vinarstvo, kao i Specijalističkih studija Voćarstvo i vinogradarstvo, u okviru praktičnog dijela nastave na predmetima: Kvalitet vina i jakih alkoholnih pica, Njega vina i njegovo čuvanje, Vinarstvo i prerada grožđa, i Vinarsvo su tokom ljetnjeg semestra studijske 2022/2023. godine, posjetili nekoliko vinarija Crnogorskog vinogradarskog regiona.

Zajedno sa prof. dr Radmilom Pajović-Šćepanović posjetili su i upoznali se sa radom vinarije ,,13. Jul –Plantaže”, Podgorica, vinarije “Keković” i “Garač” iz Zagarča.

Posjeta vinarijama različitog stila proizvodnje vina (industrijske, moderne i tradicionalne) omogućila je našim studentima da se izbliza upoznaju sa vinarskim sektorom Crne GoreNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.