Biotehnički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbamaPoštovane kolege,

Na sastanku u Rektoratu, koji je održan 05.02.2018. godine predstavljen je novi način praćenja realizacije nastave, odnosno evidentiranja prisustva studenata na predavanjima i vježbama. Svaki nastavnik i saradnik je dužan da prije predavanja (vježbi) odštampa formular za evidenciju (formular možete naći na sajtu www.evidencija.ucg.ac.me (http://www.evidencija.ucg.ac.me), unese neophodne podatke i da popunjeni formular tokom predavanja, odnosno vježbi, uruči prisutnim studentima kako bi se oni potpisali i unijeli svoje podatke. Ukoliko nijeste u prilici da odštampate formular možete ga preuzeti: u Podgorici kod Marijane Maksimović; u Bijelom Polju - kod Irfana Mujanovića i u Baru kod Milana Simonovića. Nakon održanog bloka časova nastavnici, odnosno saradnici popunjen formular predaju u Podgorici-Marijani Maksimović, u Bijelom Polju-Irfanu Mujanoviću i u Baru-Milanu Simonoviću, kako bi oni preko posebno kreirane online platforme unijeli u sistem. Planirano je da u skorijem vremenu svaki nastavnik i saradnik samostalno unosi skenirani formular preko online platforme, a do tada će taj posao za sve nastavnike i saradnike obavljati već navedeni administratori.

Nastavnici i saradnici koji imaju nastavu prijepodne, do 14h, popunjene formulare dostavljaju administratorima istog dana nakon održane nastave (najkasnije do 15h, kako bi administratori imali vremena da podatke unesu u sistem). Nastavnici i saradnici koji imaju nastavu u petak poslijepodne nakon 14h, eventualno u subotu, popunjene formulare dostavljaju administratorima u ponedjeljak ujutru. 

Važno je naglasiti da nam je sugerisano da će samo nastava koja bude imala svoju potvrdu na online platformi biti tretirana kao stvarno održana nastava. Neophodno je da budemo ažurni, jer online sistem omogućava da se unesu formulari samo za nastavu održanu tekućeg i prethodnog dana (osim za ponedjeljak kada se mogu unijeti formulari i za nastavu održanu u petak ili subotu).

Ovakav način evidencije održavanja nastave primjenjivaće se od ponedjeljka 12. februara sa početkom ljetnjeg semestra.

Srdačan pozdrav,

Dekan,

Dr Miomir Jovanović

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print