Biotehnički fakultet, 27.03.2018

U EBSCO bazi veliko interesovanje za radove iz časopisa Poljoprivreda i šumarstvoU EBSCO bazi veliko interesovanje za radove iz časopisa Poljoprivreda i šumarstvo

Pretplatnici EBSCO baze preuzeli su više od 10.000 radova, u punom tekstu, naučnog časopisa “Poljoprivreda i šumarstvo”, koji izdaje Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore.

„Najčitaniji su bili radovi iz najnovijih Volumena (63 i 62), što je ohrabrujuće i može biti pokazatelj postizanja boljeg kvaliteta i sve veće vidljivosti časopisa. Proslijeđeni su i podaci koji su to univerziteti, fakulteti, instituti i ostale akademske institucije sa čijih se adresa pristupalo radovima objavljenim u časopisu. Može se vidjeti da se radi o institucijama iz svih krajeva svijeta, sa svih kontinenata“, kazao je glavni i odgovorni urednik časopisa Dr Milić Čurović.

Prema njegovim riječima, iz godine u godinu raste i citiranost radova objavljenih u časopisu “Poljoprivreda i šumarstvo”. Prema statistici Google Scholar-a, broj citata radova objavljenih u časopisu je 1.680, a samo u toku 2017. je zabilježeno 327 citata.

„Vidljivost časopisa je na zavidnom nivou. Sajt časopisa je za šest godina od kako je postavljen, posjećen više od 110.000 puta, a sajtu je pristupljeno sa preko 50.000 IP adresa“, rekao je Čurović.

On je najavio da će 31. marta na sajtu časopisa: www.agricultforest.ac.me biti postavljena nova sveska, Vol. 64 issue 1, u kojoj će biti objavljena 22 rada autora iz 15 zemalja.

 

foto: www.sgs.com