Biotehnički fakultet, 01.10.2018

Procedura za upis na Magistarske studije, upisni rok SEP, 2018. godineProcedura za upis na Magistarske studije, upisni rok SEP, 2018. godine

UPIS NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE  STUDIJE

 

Upis na  postdiplomske magistarske studije studije obaviće se 02.10. i 03.10.2018. godine, u periodu od 10 i 30 h – 12 i 30 h u prostorijama studentske službe Biotehničkog fakulteta.

Dokumenta potrebna za upis:

  1. indeks (čitko popunjen)
  2. dvije fotografije ( jednu zalijepiti u indeks)
  3. dva ispunjena i potpisana obrasca –(obrazac ŠV -20, kupuju se u knjižari)                                

Prema Odluci Upravnog odbora UCG, broj 02-226/2 od 14.09.2018. godine plaćanje školarine treba izvršiti u sledećim rokovima:

Za zimski semestar:

Prva rata: 15. oktobar 2018

Druga rata: 15.decembar 2017

Za ljetnji semestar:

Prva rata: 15.februar 2018.

Druga rata: 15.april 2018.

 

Studenti koji se ne upišu u predviđenom roku smatraće se da su odustali od upisa.