Biotehnički fakultet, 20.12.2018

Mogućnost finansiranja istraživačkih projekata kroz ICGEB grantoveInstitut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (ICGEB) nudi mogućnost finansiranja istraživačkih projekata u okviru programa „Collaborative Research Programme (CRP) – ICGEB Research Grants“ (Program istraživačke saradnje CRP - ICGEB istraživački grantovi).

U okviru ovog programa finansiraju se projekti koji se bave istraživanjem originalnih naučnih problema od značajne važnosti za državu podnosioca projekta i region uopšte.

Program ima za cilj da stimuliše istraživanje u zemljama članicama ICGEB-a, promoviše usavršavanje mladih istraživača i omogući stvaranje odgovarajućih istraživačkih kapaciteta. Program finansira istraživačke projekte iz osnovnih prirodnih nauka, oblasti zdravstvene zaštite ljudi, industrijske i poljoprivredne biotehnologije i bioenergije.

Podnosioci predloga projekta moraju biti zaposleni na univerzitetu ili institutu u zemlji članici ICGEB-a. Saradnja sa drugim ICGEB istraživačkim timovima je poželjna, ali nije obavezna. Posebna pažnja biće data projektima koji se bave istraživanjem od značaja za određeni region i uključuju različite istraživačke timove iz više od jedne zemlje članice ICGEB-a.

Projekti se odobravaju na period do 36 mjeseci. Maksimalan godišnji budžet projekta je 25000 €. Finansijska sredstva koriste se isključivo za aktivnosti na projektu i pokrivaju nabavku: reagenasa i potrošnog matrijala, naučne literature i osnovne laboratorijske opreme. Troškovi boravka u cilju usavršavanja i obuka istraživača takođe mogu biti pokriveni. Projekat ne pokriva troškove plata za istraživače, niti troškove administrativnih poslova institucije, održavanje i iznajmljivanje kapitalne opreme, prostora, itd.

ICGEB odobrava najviše tri istraživačka projekta po zemlji članici. Detalje o uslovima apliciranja i pripremi predloga projekta možete pogledati na www.icgeb.org/research-grants.html.

U cilju odobravanja, predlog projekta (u pdf formatu) potrebno je podnijeti nacionalnoj kontakt osobi za saradnju Crne Gore sa ICGEB-om. Takođe, aplikaciju je potrebno elektronski poslati ICGEB-u na mejl adresu crpicgeb.org.

Rok za predaju projekata je 30. april 2019. godine.

Nacionalna kontakt osoba za saradnju Crne Gore sa ICGEB-om (ICGEB Liaison Officer): 
dr Jelena Zindović
Univerzitet Crne Gore - Biotehnički fakultet 
e-mail: jelenazindovic@yahoo.com

tel: 020268716