Biotehnički fakultet, 20.12.2018

HITNO -UPLATA SKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR



HITNO -UPLATA SKOLARINE ZA ZIMSKI SEMESTAR

 

Obavještavaju se studenti koji nijesu uplatili skolarinu za zimski semestar studijske 2018/2019 godine da su dužni to uraditi najkasnije do ponedeljka 24.12.2018. godine. 

U protivnom  neće ostvariti pravo  za polaganje kolokvijuma i popravnih kolokvijuma, kao ni završnih i popravnih završnih ispita. 

 

Uprava Fakulteta