Biotehnički fakultet, 02.04.2019

Edukacija lica odgovornih za promet sredstava za zaštitu biljaX

Obavještenje

Na osnovu Ugovora o vršenju stručnih poslova edukacije lica odgovornih za promet sredstava za zaštitu bilja između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Univerziteta Crne Gore – Biotehnički fakultet od 16.03.2017. godine, broj 32/17-0101-796, Biotehnički fakultet organizuje Edukaciju lica odgovornih za promet sredstava za zaštitu bilja. Predavanja će se održati 06. i 07. aprila na Biotehničkom fakultetu sa početkom u 9:00 časova. Cijena edukacije je 100 eura.

Odgovorno lice i kontakt osoba:

Prof. dr Nedeljko Latinović

e-mail: nlatin@ucg.ac.me

mob: 069 380 184