Biotehnički fakultet, 11.06.2019

HarISA Erasmus projekat: Naukom do održive upotrebe pesticida i očuvanja zdravljaPotrošači u Evropskoj uniji i  šire su sve više zabrinuti zbog uticaja pesticida na životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Zajednički izazov EU je da  smanji oslanjanje na hemikalije, poboljša kvalitet hrane i poveća potencijal za razvoj biološki zasnovanih proizvodnih sistema. Ishod ovakve EU politike je i ERASMUS + projekat Harmonizacija i inoviranje studijskog programa doktorskih studija za unapređenje zdravlja biljaka i održivu poljoprivredu-HarISA. U okviru ovog projekta, a u organizaciji Biotehničkog Univerziteta Crne Gore, održan je dvodnevni sastanak.  

Sve zemlje partneri projekta su kandidati za ulazak u EU. Održani sastanak je bio prilika za objedinjavanje ekspertize u u oblasti doktorskog obrazovanja i istraživanja biljaka.

Prorektorka Univerziteta Crne Gore prof. dr Nataša Kostić ukazala je na značaj projekta za Univerzitet Crne Gore i sam fakultet.

Koordinator projekta za Crnu Goru prof. dr Nedeljko Latinović objašnjava da upravo za unapređenje zdravlja biljaka i održivu poljoprivredu važnu ulogu ima visoko obrazovanje.

"Projekat ima za cilj da pruži podršku za modernizaciju i internacionalizaciju visokog obrazovanja u oblasti zdravlja biljaka i da doprinese saradnji između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju politike Evropske unije o zdravlju biljaka. On takođe nastoji da obezbijedi sticanje naučnih saznanja i prenošenje vještina i kompetencija za postizanje održive upotrebe pesticida i primjenu glavnih principa integralne zaštite bilja u poljoprivrednoj proizvodnji“, navodi Latinović.

Sastanak je otvorila koordinator projekta prof. dr Renata Bažok, sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a na njemu su učestvovali i profesor Biotehničkog fakulteta UCG, prof. dr Jelena Latinović, prodekan Biotehničkog fakulteta, kao i Vanja Drljević, koordinator ERASMUS+ kancelarije za Crnu Goru.

Na sastanku su nastavljene aktivnosti usklađivanja i modernizovanja obrazovanja na nivou doktorskih studija iz oblasti zaštite bilja između zemalja iz Evropske unije i zapadnog Balkana koje učestvuju na projektu.

 

Detaljnije informacije o projektu mogu se naći na sajtu HarISA projekta: https://harisa.site123.me/

 

 

Image

 

Dokumenti

Broj posjeta : 492