Biotehnički fakultet, 11.07.2019

Obavještenje o korigovanoj preliminarnoj rang listi kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija upisni rok JUL, 2019. godineX

 

U skladu sa preporukama i dostavljenim spiskom od nadležne službe Rektorata  prvobitno objavljene preliminarne rang-liste kandidata, prijavljenih za upis na Biotehnički fakultet u drugom upisnom roku, povučene su, jer je utvrđeno da je jedan broj kandidata koji su već studenti na Univerzitetu Crne Gore podnio dokumenta za upis, a u skladu sa članom 17 pravilnika o studiranju to nije dozvoljeno.

Nakon provjere i korekcija, istaknute su korigovane preliminarne rang liste.

Eventualni prigovor na Rang listu kandidat može uložiti dana 12.jula 2019. godine od 9 i 30 do 10 i 30h na šalteru Studentske službe.

 

Prodekan za nastavu

Dokumenti

Broj posjeta : 493