Biotehnički fakultet, 30.04.2020

Održan online sastanak ERASMUS + projekta HarISAPredstavnici Univerziteta Crne Gore učestvovali su na trodnevnom ZOOM sastanku na ERASMUS + projektu HarISA.

Cilj ovog projekta je modernizacija i internacionalizacija visokog obrazovanja iz oblasti zaštite bilja, kao i doprinos saradnji između partnera iz Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana u sprovođenju politike Evropske unije, a vezano za navedenu oblast.

Na projektu učestvuje, pored našeg Univerziteta, još šest Univerziteta iz regiona, i pet Univerziteta iz Evropske unije.

Na sastanku koji je trajao od 27. do 29. aprila, i koji je organizovan pomoću ZOOM aplikacije, radilo se na planiranju i usklađivanju kurikuluma, kao i na pravilima studiranja na studijama koje trebaju da se uspostave.

Na navedenom sastanku učestvovali su: prof. dr Nedeljko Latinović, prof. dr Sanja Radonjić, prof. dr Zorica Leka, prof. dr Zoran Jovović i prof. dr Jelena Latinović.

Više o projektu možete vidjeti na sljedećem linku: https://harisa.site123.me/

 

 

Broj posjeta : 338