Biotehnički fakultet, 09.07.2020

Preliminarne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija, upisni rok JUN, 2020. godineX

Kandidati koji su dostavili ovjerenu kopiju dokumenta, i čija originalna dokumenta ne budu dostavljena poštom do 10.07.2020. godine u 11 časova, biće diskvalifikovani sa rang liste, a crta će se pomjeriti za naredni broj slobodnih mjesta.

Žalba na rang listu podnosi se komisiji za upis Biotehničkog fakulteta na email btf@ucg.ac.me ili st_sluzbabtf@ucg.ac.me najkasnije do 10.07.2020. godine do 15 časova.

Dokumenti

Broj posjeta : 2123