Biotehnički fakultet, 07.10.2020

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs za upis na master studije, upisni rok oktobar, 2020 godineX

Bodovanje je izvršeno u skladu članovima 6,  7 i 9  Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore. U skladu sa članom 11 istog Pravilnika kandidati imaju pravo uvida u testove u terminu od 10 do 11 časova 08.10.2020. u sali 02 (prizemlje). Za studijski program Rasadničarstvo, uvid u testove će biti organizovano u Baru, u istom terminu.

Nakon toga biće objavljene konačne rang liste.

Upisna Komisija

Dokumenti

Broj posjeta : 988