Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Nemanje Bukilića
Kandidat Nemanja Bukilić, javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Osjetljivost izolata Plasmopara viticola prema aktivnoj materiji metalaksil-m“ pred komisijom u sastavu:

Prof. dr Nedeljko Latinović, mentor

Prof. dr Jelena Latinović, član

Dr Tatjana Popović, član

Odbrana magistarskog rada održaće se u četvrtak 18.11.2021. godine sa početkom u 15:30 časova u sali A6.

Broj posjeta : 82

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.