Biotehnički fakultet, 25.12.2017

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA -Luka Janković Kandidat Luka Janković braniće magistarski rad pod nazivom:"Biopomološke karakteristike introdukovanih sorti trešnje okalemljene na vegetativnoj podlozi Gisela -6 u agroekološkim uslovima Zetske ravnice", pred   Komisijom u sastavu:

 1. Dr Ranko Prenkić - mentor :

 2. Dr Momčilo Radulović - član;

 3. Dr Miomir Jovanović- član;

 

Kao dan odbrane određen je četvrtak, 28.12.2017. godine u 17h , u sali A6 na Biotehničkom fakultetu.