Biotehnički fakultet, 02.02.2018

Obavještenje o nagrađivanju naučnih radova 

 U vezi sa dopisom Univerziteta Crne Gore broj: 01/8-71 od 15.01.2018. godine, potrebno je da uz Prijavu naučnog rada (za nagrađivanje) dostavite:

- Dokaz o publikovanju, tj.odštampani naučni rad iz publikacije;

- Dokaz o statusu časopisa;

- Dokaz o impakt faktoru časopisa;

- Link na naučni rad i

- Potvrdu o prvenstvu u autorstvu (samo za slučaj da prvi autor nije vodeći)

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print