Biotehnički fakultet, 01.03.2018

Otvaranje profila na Google Scholar 

Saglasno preporukama rektorskog kolegijuma, potrebno je da svi zaposleni angažovani u nastavi imaju aktivan profil na Google Scholar. Takođe, profili moraju biti vezani za akademski mejl nalog (email@ac.me). Rok za završetak procedure je 10 dana.

 

Prodekan za nastavu