Biotehnički fakultet, 05.04.2018

Innovative bio-based products: Investment, Environmental impacts and Future Perspectives 

 U prilogu je poziv za učešće.

 

Prodekan za nastavu

Dokumenti