Biotehnički fakultet, 05.10.2018

Erasmus konkursiKonkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Mariboru, kao i sve ostale konkurse možete naći na linku: http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/28892-erasmus-konkursi-objavljeni-u-zimskom-semestru-2018-2019-akademske-godine