Biotehnički fakultet, 29.10.2018

Konkurs za prijavu projekata u okviru Erasmus+ programa za 2019.Konkurs za prijavu projekata u okviru Erasmus+ programa za 2019.

Objavljen je Konkurs za prijavu projekata u okviru Erasmus+ programa za 2019. godinu. Programski vodič za Erasmus+ konkurs 2019.  je dostupan na web stranici Erasmus+ programa na svim zvaničnim jezicima u Evropskoj uniji. Ukupan planirani budžet za ovaj konkurs iznosi oko 3 milijarde eura.

Tekst konkursa je dostupan na  linku.

Programski vodič u pdf formatu je dostupan na linku.

Informacija za medije Evropske komisije je objavljena na sljedećem linku.

Online verzija Programskog vodiča će biti objavljena uskoro.

Aplikaciona forma za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) će biti dostupna od sredine Novembra tekuće godine na web stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizelnu umjetnost i kulturu (EACEA).

Informacija je dostupna i na linku https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1021/objava/32351-konkurs-za-prijavu-projekata-u-okviru-erasmus-programa-za-2019-objavljen