Biotehnički fakultet, 29.10.2018

Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekteOtvoren je Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte, u vrijednosti od million eura, koji će doprinijeti podizanju kapaciteta naučnih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva koja pokazuju potencijal da integrišu istraživanje u dominantne ekonomske pokretače u Crnoj Gori i izrastu u buduće centre izvrsnosti.

 

Podnosilac prijave se mora prijaviti na Konkurs u partnerstvu sa još najmanje jednim partnerom, koji može biti naučnoistraživačka ustanova u inostranstvu ili privredni subjekat iz Crne Gore ili inostranstva, pri čemu se preporučuje multidisciplinarnost predloženog projekta.

 

Odobreni projekti po ovom Konkursu finansiraće se na period do dvije godine, a pojedinačni grant iznosi do 100.000 €, odnosno do 130.000€, ukoliko se projektom predviđa i zapošljavanje mladih istraživača, doktoranada i/ili postdoktoranada

 

Konkurs je otvoren do ponedeljka, 19. novembra 2018. godine.

 

Sve detalje Konkursa kao i prijavne formulare, mozete naci na linku http://www.mna.gov.me/vijesti/193061/Milion-eura-za-naucnoistrazivacke-projekte.html .

 

Kontakt osoba za Konkurs u Ministarstvu nauke: Jelena Šaranović (E-mail: jelena.saranovic@mna.gov.me, Tel. 020/405-315).