Biotehnički fakultet, 08.11.2018

Erasmus + konkurs za Univerzitet u VaršaviPo osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Varšavi u ljetnjem semestru u akademskoj 2018/19 godini.

Konkurs možete naći linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/33037-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-u-varsavi-staff-razmjena-16-novembar-2018