Biotehnički fakultet, 09.11.2018

Studentska razmjena sa Univerzitetom u Mariboru



Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore je raspisao konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Mariboru. Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 20. novembar 2018. godine.

Konkurs je dostupan na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/33229-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-u-mariboru-studenti-biotehnologija-pedagogija-turizam-20-11-2018

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju