Biotehnički fakultet, 29.01.2019

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u MarburguPo osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka u ZIMSKOM SEMESTRU 2019/2020. godini. (studenti), dok se mobilnosti za staff mogu koristiti i u tekućem, ljetnjem semestru.

Detaljne informacije možete naći na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/39300-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-u-marburgu-sve-oblasti-5-februar-staff-week-i-15-april-2019