Biotehnički fakultet, 04.02.2019

KONKURS za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2019. godiniMinistarstvo nauke Crne Gore raspisuje Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2019. godini, kojim se naučnoistraživačkoj zajednici Crne Gore stavlja na raspolaganje 550.000 eura. 

Konkurs predstavlja jedan od ključnih mehanizama za podršku naučnoistraživačkoj zajednici, u segmentima gdje je procijenjeno da je naučnicima i istraživačima iz Crne Gore najviše potrebna.

Detaljne informacije o Konkursu, kao i načinu prijavljivanja možete naći na linku: http://www.mna.gov.me/vijesti/195817/Novi-Konkurs-za-NIID-2019-Opredijeljeno-550-000-eura.html