Biotehnički fakultet, 13.03.2019

HITNO -UPLATA PRVE RATE SKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTARHITNO!!!

 Studenti koji nijesu uplatili prvu ratu za ljetnji semestar studijske 2018/2019. godine (rok je bio 15. februar 2019. godine u skladu sa Odlukom Upravnog odbora UCG, br. 02-226/2 od 14.09.2018.godine) u obavezi su da to učine najkasnije, zaključno sa 18.03.2019. godine. 

Studenti koji ne izvrše finansijkse obaveze prema Fakultetu nemaju pravo polaganja kolokvijuma, niti uzimanja raznih vrsta potvrda u Studentskoj službi.

Ukoliko studenti nijesu izmirili finansijske obaveze za zimski semestar 2018/2019. godine, nemaju pravo polaganja kolokvijuma, niti uzimanja raznih vrsta potvrda u Studentskoj službi.

 

UPRAVA FAKULTETA