Filološki fakultet

Lazar Srdanović dobitnik Brankove nagrade Matice srpske za najbolji diplomski rad
Lazar Srdanović, student Studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta, dobitnik je Brankove nagrade Matice srpske za najbolji diplomski rad iz domena književnih izučavanja.

Žiri u sastavu prof. dr Vojislav Jelić, predsjednik, doc. dr Nataša Polovina, prof. dr Vladimir Gvozden, prof. dr Dragana Vukićević i prof. dr Sanja Paripović Krčmar pregledao je 21 rad koje su dostavile  katedre iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Banja Luke i Nikšića, jednoglasno odlučivši da drugu nagradu dodijeli Srdanoviću za rad Metaforizacija kao umjetnički postupak u „Beskrajnoj priči“ Mihaela Endea pod mentorstvom doc. dr Svetlane Kalezić Radonjić.

„Pored vrlo uspjele teorijske analize pojmova metafore i metaforizacije – kako se ističe u predlogu mentorke – posebnu vrijednost Srdanovićevog rada predstavlja interdisciplinarni pristup književnosti uz obilato korišćenje znanja iz psihologije, a na tragu savremenih kognitivnih teorija kojima se posljednjih godina dokazuje da fikcija, kroz simulaciju životnog iskustva (bez obzira na to da li je to iskustvo realističkog ili fantastičkog predznaka) olakšava čitaocu komunikaciju sa svijetom koji ga okružuje. S obzirom na činjenicu da metafora, pored rasvjetljavanja određenih elemenata spoljašnje stvarnosti, sa sobom uvijek nosi i 'tragove JA koje vrši upoređivanje', ovaj diplomski rad dokazuje da se najbolje literarne analize događaju onda kada nas se djelo životno tiče i kada u njemu pronalazimo potvrdu i za vlastita životna traganja.“

Broj posjeta : 53