Filološki fakultet

Obilježavanje sedamstote godišnjice smrti italijanskog književnika Dantea Aligijerija
Obilježavanje sedamstote godišnjice smrti italijanskog književnika Dantea Aligijerija

U cilju obilježavanja sedamstote godišnjice smrti najznačajnijeg italijanskog književnika Dantea Aligijerija, Studijski program za italijanski jezik i književnost (Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore) napravio je didaktičku igru u kojoj su predstavljeni detalji iz Danteovog  života i stvaralaštva, pojedinosti u vezi sa njegovim najznačajnijim djelom Božanstvena komedija, kao i njegov uticaj na razne svjetske umjetnike. Igra prati strukturu Pakla, prvog od tri dijela spomenutog srednjovjekovnog spjeva, a urađena je preko alata koje nudi sajt www.genial.ly. Ideja da se na ovaj način obilježi Danteov jubilej rezultat je i aktivnosti profesora Studijskog programa za italijanski jezik i književnost u okviru obuke Blended language learnig: best practices and new perspectives, organizovane u okviru Erasmus+ projekta Reflame na Filološkom fakultetu u saradnji sa Univerzitetom za strance u Peruđi i Sveučilištem u Zagrebu.

Igra je realizovana u formi kviza Escape game. Namijenjena je prevashodno studentima Filološkog fakulteta i đacima crnogorskih srednjih škola koji uče italijanski jezik, ali i svim ljubiteljima djela ovog velikana svjetske književnosti - da kroz zabavu provjere svoje znanje i nauče nešto novo.

Didaktička igra “Bijeg iz pakla” dostupna je na sljedećem linku: https://view.genial.ly/608459d1793b9c0d3739fa4f/interactive-content-dante-escape-game

 

Medijske objave:

https://mladiniksica.me/obiljezavanje-sedamstote-godisnjice-smrti-italijanskog-knjizevnika-dantea-aligijerija/

 

 

Broj posjeta : 705