Filološki fakultet

Učešće Filološkog fakulteta na konferenciji u Poznanju
Učešće Filološkog fakulteta na konferenciji u Poznanju

Profesorice Filološkog fakulteta doc. dr Sanja Šubarić i doc. dr Svetlana Kalezić-Radonjić, doktorantkinje Tamara Labudović i Ksenija Rakočević učestovovale su na međunarodnoj online konferenciji Od uha do uha, koju je 1. i 2. juna organizovao Institut za slovensku filologiju Univerziteta „Adam Mickjevič” u Poznanju. Konferencija koja predstavlja dio ciklusa posvećenog čulima i percepciji ovog puta bila je posvećena sluhu. Tematske oblasti ticale su se: auditivne percepcije u jeziku, književnosti, kulturi i medijima; govorenja, slušanja, komunikacije; konceptualizacije i profilisanja pojma ‘čuti’ u jezičkoj slici svijeta; sinestezijskog povezivanja čula i sl.

            Svoje radove predstavilo je šezdesetak učesnika iz devet slovenskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država u nekoliko paralelnih sesija. Diskusije koje su pratile izlaganja otvorile su mnoga zanimljiva pitanja, ali i dale inspirativne smjernice za buduća istraživanja.

            Naredna konferencija iz ovog ciklusa biće posvećena mirisima, a program ovogodišnje konferencije možete pogledati ovdje

Dokumenti

Broj posjeta : 172