Julija Jaramaz na seminaru "Nastava i učenje zasnovano na istraživanju"
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Mr Julija Jaramaz, doktorand i saradnik u nastavi Filološkog fakulteta učestvovala je u radu prestižnog HERE seminara koji je 28-29.maja u organizaciji Univerziteta Crne Gore u Podgorici okupio predstavnike stručnih timova za reforme u visokom obrazovanju velikog broja svetskih univerziteta. Tema seminara bila je “Nastava i učenje zasnovano na istraživanju: Od nacionalnih i institucionalnih politika do prakse”.

Julija Jaramaz je svojim izlaganjem na temu ,,Nastava zasnovana na istraživanju kao sastavni dio kurikuluma Metodike nastave engleskog jezika'', dala značajan doprinos radu seminara ističući da studenti četvrte godine Odsjeka za engleski jezik i književnost kroz praksu, istraživanja i koristeći digitalne vještine, stiču znanje koje sa velikim uspjehom implementiraju na svim nivoima nastave engleskog jezika, od predškolskog uzrasta do univerzitetskog nivoa. Jaramaz jeistakla da teorija mora biti implementirana kroz praksu, kao i da  učešće studenata u istraživanju mora biti sastavni dio kurikuluma.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.