Filološki fakultet, 11.07.2018

Učenje može biti i uživanjeSam boravak u frankofonoj zemlji, nama, kao studentkinjama francuskog jezika i književnosti, bio je od velikog značaja. Mogućnost da jednu godinu studija provedemo u inostranstvu, kao stipendisti erasmus +  programa, rado smo iskoristile.

Naravno, svaki početak je težak, pa je tako i naš prvi susret sa Nicom donio neke poteškoće. Kada kažemo poteškoće, mislimo na susret sa francuskom administracijom, drugačiji sistem rada, snalaženje u novom, do tada nepoznatom gradu, kao i na samu činjenicu odvajanja od porodice i prijatelja. Budući da je ovo bilo naše prvo iskustvo tog tipa, snalaženje na stranom fakultetu kao i sam izbor predmeta u prvom semestru nije bio lak. Medjutim, naviknute na način funkcionisanja u Francuskoj, drugi semestar bio je manji izazov.Bez obzira na sve prepreke, uspjele smo da se uklopimo. Takodje sa radošću možemo istaći riječi jedne francuske profesorice: '' Crna Gora sa ponosom može nositi boje frankofonije'', što nam je kao predstavnicima naše zemlje veoma prijalo.

Osim učenja, period proveden na Azurnoj obali smo iskoristile i da obiđemo ostale djelove Francuske. Uz putovanja koja su u izuzetnoj mjeri obogatila naše iskustvo i skup život u Nici, stipendija je uspjela da pokrije sve naše troškove.

Moramo priznati da nam divno vrijeme, azurna boja mora i jedna od najljepših promenada Mediterana već nedostaju. Svima preporučujemo da iskoriste ovu jedinstvenu priliku i prošire svoje vidike.

Nina Tomašević

Marija Remiković